Kwaliteit

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
Voor Lensing Food is kwaliteit onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk ondernemen. Hiervoor zijn er drie belangrijke waarden gedefinieerd die als een rode draad door de verschillende processen heen lopen: People, Planet en Profit.

> People
Lensing Food hanteert internationale wet en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Deze wet en regelgeving is niet alleen van toepassing binnen de eigen onderneming maar wordt ook verwacht van de partijen waarmee wordt samengewerkt.

> Planet
Lensing Food is zich ervan bewust dat de foodprint van bedrijven op het milieu groot is en dat het voor de toekomst van belang is dat er verantwoord met het milieu wordt omgegaan.

> Profit
Met een goede winstverwachting voor ogen, streven wij naar eerlijke en gezonde concurrentie. Dit is niet alleen van belang voor een goed marktmechanisme, het levert aantrekkelijke en betaalbare producten op voor de consument.

Voor het volledige duurzaamheidsbeleid, klik hier.

CERTIFICERINGEN
> Voor ons IFS-Broker certificaat, klik hier.
> Voor ons Skal certificaat, klik hier.