Verantwoord ondernemen

Voor Lensingfood is kwaliteit onlosmakelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor zijn er drie belangrijke waarden gedefinieerd die als een rode draad door de verschillende processen heen lopen: People, Planet en Profit.

Lensingfood hanteert internationale wet en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Deze wet en regelgeving is niet alleen van toepassing binnen de eigen onderneming maar wordt ook verwacht van de partijen waarmee wordt samengewerkt.

Lensingfood is zich ervan bewust dat de foodprint van bedrijven op het milieu groot is en dat het voor de toekomst van belang is dat er verantwoord met het milieu wordt omgegaan.

Met een goede winstverwachting voor ogen, streven wij naar eerlijke en gezonde concurrentie. Dit is niet alleen van belang voor een goed marktmechanisme, het levert aantrekkelijke en betaalbare producten op voor de consument.

Voor het volledige duurzaamheidsbeleid: klik hier

CERTIFICERINGEN

Voor ons IFS-Broker certificaat: klik hier
Voor ons Skal certificaat: klik hier